Spring til indhold

DANIDA

Niger er et af verdens absolut fattigste lande med mange udfordringer inden for miljø, demokrati og sikring af basale menneskerettigheder.

Det dansk-nigerske udviklingssamarbejde sigter på, at bekæmpe fattigdommen i landet og skabe en bæredygtig udvikling gennem fattigdomsorienteret økonomisk vækst.


Danmarks indsatser tager afsæt i Nigers nationale strategi for fattigdomsbekæmpelse, og er baseret på et tæt samarbejde med de nigerske myndigheder. Udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Niger begyndte allerede i slutningen af 1970erne.

Den skrøbelige situation presses af den tiltagende fødevarekrise, samt betydelige sikkerhedsmæssige problemer. Niger er vendt tilbage på det demokratiske spor og regeringen ønsker at skabe udvikling i landet. Niger har da også et betydeligt udviklingspotentiale som eksportør af uran og olie.

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde i Niger er, at støtte en række programmer indenfor vand og sanitet, landbrug, god regeringsførelse samt fred og stabilitet.  Danmark er en af de relativt få donorer i Niger, og har, selv med et begrænset program, betydelig indflydelse. Det danske udviklingspolitiske samarbejde med Niger går tilbage til 1974, men landet er først i 2011 blevet egentligt dansk prioritetsland.

Niger