Spring til indhold

Fred og stabilitet i det nordlige Niger

Det internationale samfunds kamp mod militant islamisme i nabolandet Mali understreger behovet for forebyggende indsatser i Niger

Sikkerhedssituationen i Niger er under pres, blandt andet fra oprørere og terrorgrupper i nabolandene Nigeria, Mali og Libyen, heriblandt Al-Qaeda og Boko Haram, ligesom mange våben efter krigen i Libyen har fundet vej til den nordlige del af Niger. Det nordlige Niger er samtidigt hjemsted for touaregerne, som har en lang tradition for oprør, og som har kæmpet en række krige mod centralregeringen i Niamey. Der er derfor et særligt behov for i disse områder at yde civilbefolkningen beskyttelse og skabe grundlag for vækst og beskæftigelse, ikke mindst for de mange unge arbejdsløse, som søger håb om en værdig fremtid.

Programmet gennemføres i samarbejde med FN, EU og Nigers myndigheder. Danmarks bidrag omfatter blandt andet støtte til oprettelse af lokale politistyrker, der rekrutteres blandt lokalbefolkningens unge, og som i deres uddannelsesforløb blandt andet skoles i menneskerettigheder. En anden del af programmet omhandler indsamling af våben og de-minering langs veje og karavaneruter. Programmets fremadrettede indsats sigter på at skabe beskæftigelsesmuligheder for ungdommen og for ekskombattanter, ligesom lokale fredsinitiativer støttes gennem en projektfond.