Spring til indhold

Landbrugssektorprogram

Langt den overvejende del af Nigers befolkning er beskæftiget ved landbruget, men landet kan ikke brødføde sig selv.

Den danske støtte til landbrugssektoren i Niger bidrager til gennemførelsen af en mere sammenhængende politik for sektoren. Støtten forbedrer vilkårene for landbrugssektoren med særligt fokus på de meget fattige og befolkningsrige regioner Zinder og Diffa i det sydlige og østlige Niger. Programmet har to komponenter.

  1. At styrke kapaciteten i de ministerier, der er involveret i landbrugssektoren, og Nigers Landbrugskammer, der skal blive et bedre talerør for bønderne i Niger. En bedre integration af tværgående hensyn i politikker og handlingsplaner er et andet vigtigt element af komponentens støtte.
  2. At støtte befolkningen i landområderne i Zinder og Diffa regionerne. Den sigter på at støtte overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det vil bl.a. ske gennem investeringer i produktionskæder (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Denne udvikling understøttes ved bedre sikring af jordrettigheder, beplantning af klitområder på kanten af ørkenen og styrkelse af kommuner, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som producenterne behøver for at kunne fungere bedre.

Programmet har særligt fokus på jobskabelse og på at styrke kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter.