Spring til indhold

Niger

Nigers myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Visumregler for Niger:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Nigers ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumpligt.
  • Der kan ikke opnås visum ved indrejse.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Danske forlængede pas anerkendes.
  • Danske provisoriske pas samt EU-nødpas anerkendes både som ind- og udrejsedokument. Der kræves ved udrejsen, såfremt passet ikke indeholder obligatorisk visering, en attestation fra de nigerske immigrationsmyndigheder.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Nigers ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.