Spring til indhold

Udviklingssamarbejdet i Niger

Den danske ambassade i Burkina Faso, der har ansvaret for relationerne med Niger, beskæftiger sig primært med udviklingssamarbejdet. Udviklingspolitikken er grundlaget for vores samarbejde med Niger, der er et af verdens allerfattigste lande.

Omdrejningspunktet for det dansk-nigerske udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdommen og bidrage til at stabilisere Niger gennem støtte til en bæredygtig udvikling gennem fattigdomsorienteret økonomisk vækst.

Det danske udviklingssamarbejde med Niger bidrager til gennemførelsen af landets økonomiske og sociale udviklingsstrategi (PDES) gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse samt støtte til konfliktforebyggelse, fred og forsoning. Hertil kommer tiltag til at styrke myndighedernes evne til at håndtere de migrantstrømme der passerer gennem Niger. Udviklingssamarbejdet er baseret på et tæt samarbejde med de nigerske myndigheder, med lokale civilsamfundsorganisationer og med andre vigtige lokale aktører, herunder den private sektor.

Danmark og Niger

Udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Burkina Faso begyndte allerede i slutningen af 1970erne og førte til et langvarigt fokus på landbrug og vandsektorerne i de to sydøstlige regioner, Zinder og Diffa. I 2011 blev Niger dansk prioritetsland, og det danske bistandssamarbejde med Niger har over tid fået et mere bredt sigte, der fokuserer på at sikre, at Nigers egne, nationale institutioner kan bidrage til at skabe bedre vilkår og udvikling for befolkningen.

Det er ambassaden i Burkina Faso, der er ansvarlig for Danmarks udviklingssamarbejde med nabolandet Niger.

Udviklingssamarbejdet med Niger i perioden 2017 til 2022
I november 2017 underskrev Danmark og Niger et femårigt landeprogram for udviklingssamarbejdet for perioden med et samlet engagement på 500 mio. kr. for perioden 2017 – 2022. Udviklingssamarbejdet tager udgangspunkt i den danske udviklingspolitiks prioriteter for inklusiv, bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling som de fremgår af
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030.

Landeprogrammet fokuserer på god regeringsførelse, vand og sanitet samt privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren. Desuden ydes generel budgetstøtte.

Du kan læse mere om landeprogrammet her.

Niger