Spring til indhold

Landeprogrammet for Niger 2017-2022

Ambassadens forskellige udviklingsprogrammer er kernen i det dansk-nigerske udviklingssamarbejde

Det danske landeprogram for Niger for perioden 2017-2022 fokuserer på tre hovedområder:

  1. Støtte til god regeringsførelse, herunder stabilisering, migrationshåndtering, civilsamfundsstøtte, ligestilling og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder;
  2. Vand, sanitet og vandressourceforvaltning; samt
  3. Privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren

Gennem landeprogrammet bidrager Danmark til opfyldelsen af FN’s Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Læs mere i Landprogrammet for Niger for perioden 2017-2022