Spring til indhold

Niger

Nigers myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Visumregler for Niger:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakte Nigers konsulat for at få bekræftet nedenstående.

  • Visumpligt. Søges gennem det honorære konsulat i København.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Danske forlængede pas med visum anerkendes til ind- og udrejse.
  • Danske provisoriske pas (nødpas) med visum anerkendes til ind- og udrejse.
  • EU-nødpas med visum anerkendes til ind- og udrejse.
  • Ved udrejse på nødpas skal den rejsende kunne dokumentere, at visum og pas er mistet; tabet meldes til politiet. Uden dokumentation skal man søge om nyt visum inden udrejsen.
  • Der kræves attest for vaccination mod gul feber fra alle rejsende over 1 år.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Nigers ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Opdateret 11-06-2018.